logo

facebook icon small youtube logo small logo instagram

Safari Max AS er heretter benevnt som firmaet i de etterfølgende punktene.

Lov om pakkereiser

Alle reisearrangører er underlagt lovgivningen i lov om pakkereiser, de er videre pålagt medlemskap i reisegarantifondet(RGF). Hensikten med denne lovbestemmelsen er å beskytte den reisende. Reisearrangøren må kunne dokumentere sitt medlemskap og dette må bekjentgjøres til de reisende. Firmaet er også medlem av Pakkereisenemda (PRN) for å sikre den reisende. Alle forhold rundt reisen må være beskrevet i avtale, kontrakt eller hjemmeside.

Avbestilling

Firmaet må innbetale et depositum til sine samarbeidspartnere for å sikre påmeldingen. Det vil derfor i mange tilfeller ikke være mulig å tilbakebetale depositumet ved en avbestilling. Avbestilles reisen mindre enn 45 dager før avreise er hele reisens pris forfalt til betaling. Gjelder avbestillingen sykdom er det en forsikringssak mellom kunden og dennes forsikringsselskap. Firmaet anbefaler på det sterkeste at kunden har en god reiseforsikring.

Bestilling og betaling

Ved bestilling innbetales normalt 50 % av reisens kostnad som depositum. Dette hvis ikke annet er avtalt. Påmeldingen er da bindende for både kunde og firma. Sluttbeløpet innbetales senest 45 dager før avreise hvis ikke annet er avtalt. Overholdes ikke dette kan reisen annulleres av firmaet og depositumet kan ikke kreves refundert.

Avbrytelse av opphold, endringer i reisen

Ønsker ikke kunden å gjennomføre den bestilte reisen som planlagt, vil det ikke være grunnlag for noen tilbakebetaling. Ønsker kunden etter bestilling å endre reisen kan dette gjøres mot gebyrer som tilkommer. Må firmaet endre eller avlyse reisen i forbindelse med sykdom varsles kunden snarest om dette. Kunden og firma kommer da til enighet om endringer eller kompensasjon. Er endring eller avlysning forårsaket av tredjepart har ikke firmaet noe ansvar.

Flybilletter

Er flybillettene bestilt kan de normalt ikke endres eller avbestilles. Det er kundens ansvar og opplyse korrekt navn som samsvarer med den reisendes pass. Endring av navn kan i noen tilfeller kreve ny billett eller et endrings gebyr. Dette følger av flyselskapenes bestemmelser. Det er kundens ansvar og kontrollere at billettene stemmer med tid, sted og navn.

Flyreisen

Kunden må selv sørge for sjekke inn til riktig tid. Og at alle papirer som bagasjelapper og ombordstigningskort på alle strekninger blir utstedt. Kunden må også holde seg orientert om eventuelt endringer i tidene på flyreisen. Også eventuelt bekreftelse på sin returreise. Dette kan gjøres til flyselskapet eller til vår samarbeidspartner på stedet. Det er kun på oversjøiske flygninger at dette i noen svært få tilfeller er nødvendig.

Våpen og ammunisjon

Å reise med våpen og ammunisjon krever ekstra forberedelser. Firmaet informerer flyselskapene om at den reisende har med våpen og ammunisjon. Firmaet informerer kunden om hvordan dette skal medbringes under reisen. Ammunisjon skal medbringes i uåpnet original emballasje. Den skal plasseres i kofferten sammen med klær. Det samme skal våpenets sluttstykke. Firmaet informerer også den reisende om hvordan bestemmelsen ved innreise er i de forskjellige landene. Skulle det imidlertid oppstå endringer i bestemmelsene eller at våpen, ammunisjon eller kofferter ikke kommer frem er ikke firmaet ansvarlig for dette. Det gir heller ikke rett til å avlyse jakten. Firmaet sørger for at kunden får leie et våpen innen to dager. Alle gebyrer for eventuell overvekt, reise med våpen og ammunisjon betales av kunden.

Ansvar

Firmaets ansvar ved person eller gods skade begrenses etter internasjonale avtaler som flyselskapene er underlagt. Warsawa konvensjonens bestemmelser fastsetter erstatningsbeløpene for internasjonal flyfrakt. Firmaet er også medlem av reisegarantifondet og pakkereise nemnda slik at kunden er sikret full tilbakebetaling ved firmaets eventuelle konkurs. Eventuelle krav mot firmaet fremmes ved norsk domstol og behandles etter norske lover. Firmaet har ikke ansvar for endringer i lovverket vedrørende eksport og import av trofeer. Hvis det skjer endringer i lovverket etter at jakten er bestilt til eksport eller import finner sted har ikke firmaet noe ansvar vedrørende dette. Selv om firmaet har gode kontakter med utstopperfirmaer og transportselskaper og anbefaler selskaper som er velprøvd og kjente kan det skje uhell. Firmaet har ikke noe ansvar for dette etter at trofeet er levert i god stand til utstopper eller transportselskap. Men vi vil selvfølgelig gjøre vårt ytterste for å hjelpe til hvis uheldige situasjoner skulle oppstå.

Import av trofeer

Import/eksport av trofeer er begrenset av lover og reguleringer i både landet de eksporteres ut fra og inn til. Noen dyrearter er underlagt Cites konvensjonen. Det er kundens ansvar å følge med på disse bestemmelsene og at de følges. Firmaet gir selvfølgelig gode råd og veiledning. Det er direktoratet for naturforvaltning som utsteder disse tillatelsene her i Norge. Eksportlandet har lignende bestemmelser. På cites.org finnes flere opplysninger vedrørende dette.

Overdragelse av reisen

Reisen kan overdras til andre under forutsetning av at dette kan gjøres på flybilletter og at eventuelle gebyrer innbetales. Kunden er ansvarlig for dette.

Priser

Prisene er fastsatt og gjelder både for kunden og firmaet. Endringer foretatt av tredjepart som statlige avgifter er ikke under kontroll av firmaet. Endringer i valuta kan forårsake endringer i i prisen. Også der flybillettene er inkludert i en pakkepris er det regnet ut etter de billigste prisene. Det tas der forbehold om at det er ledige plasser i denne klassen.

Reklamasjon

Oppstår det uønskede hendelser eller problemer er det viktig at det tas opp umiddelbart på stedet og til firmaet. Det er et krav for en eventuell kompensasjon. De aller fleste problemer løser seg ved dette.

Vaksinasjoner

Kundene anbefales å kontakte de offentlige vaksinasjonskontorer eller sin fast lege når det gjelder behovet for eventuelle vaksinasjoner. Vi gir gjerne råd, men det er kundens ansvar.

Betalingsmuligheter

Firmaet navn er Safari Max AS, Stasjonsvegen 3 G, 2340 Løten. Firmaets bankforbindelse er Sparebanken Østlandet, postboks 203, 2302 Hamar. IBAN: NO12 1822 4380 080. BIC/SWIFT - adresse: SHEDNO22.

Firmaets USD valutakonto. Firmanavn og bankens navn og adresse er det samme. IBAN: N046 1803 4005 636. BIC/SWIFT -adresse: SHEDNO22.

Firmaets EURO valutakonto. Firmanavn og bankens navn og adresse er det samme. IBAN: NO16 1803 4035 373. BIC/SWIFT -adresse: SHEDNO22.


Firmaet anbefaler anskaffelse av EU våpenpass og at dette medbringes sammen med andre papirer på våpenet.EU Våpen pass

Kopirettigheter

Firmaet har alle rettigheter til tekst og bilder i katalog og på hjemmeside. Alle bilder og videoer som blir sendt til firmaet fra kunder kan fritt benyttes av firmaet. Bildene tilhører ikke nødvendigvis til under de riktige personer og land.

Katalog

La drømmene slippe til...
Last ned vår nyeste katalog her

Lik oss

Info

Safari Max A/S
Erling N. Skogheim
Stasjonsvegen 3G
2340 Løten

Telephone: 
+47 926 51 377

E-mail: post@safarimax.no

Nyhetsbrev

Reisegaranti

rgf logo sortBraVO Norge

 

 

 

sciPakkereisenemda