logo

facebook icon small youtube logo small logo instagram

noende

6b

Vi  har en god avtale i gode områder langt nord i Sverige for elg, bever, rype, orrhane, tiur. Og for villsvin og dåhjort  sør i Sverige.

 

Her har vi svært gode områder for jakt og fiske. Bjørn, elg, villsvin, bever, rype, orrfugl, tiur og toppjakt er tilgjengelig her.

Elgjakt med mulighet for å skyte bjørn om det er igjen på kvoten. 

Jaktstart er første mandag i september til utgangen av november. Dette er en kombinasjonsjakt hvor en under elgjakta kan skyte bjørn om en får mulighet for det. Dette er under forutsetning at det er igjen på kvoten for landsdelen. For 2020 blir det bestemt i mai. De har enorme skogområder å jakte på i to forskjellige områder, det er Lahnajarvi ca 4000 HA og Puruvaara ca 2800 HA. Det er anledning til å ha sin egen hund eller så har de guider med meget gode hunder. Her settes jaktlagene sammen så enkeltersoner eller små grupper kan melde seg på her.

Er det større grupper som ønsker å ha området alene går det også fint. Flere elger kan legges til om ønskelig på de ukene for egne grupper. Bosteder er normalt et bolighus med mange rom og dusj og toalett. I Puruvaara er det en egen jakthytte i jaktområdet.

Men også svært mange andre løsninger i flere forskjellige områder. Kom med ønskene å finner vi løsningene. 

Svensk statlig lisens for jakt må kjøpes på nettsiden før jakta. På alle elgjaktene er overnatting og jakt inkludert. Mat og evt kjøtt kjøpes. 


Elgjakttilbud Lahnajarvi 2021 

I de to første ukene kan en gruppe av jegere på ca maks antall 12 jegere leie området. Det er store områder og det er et hus på området hvor overnatting er inkludert men ikke mat. Det er ca 40 km til et sted hvor mat kan kjøpes. Det er vedfyrt badstue der. Det er elgtrekkere på stedet. Området ligger ca 18 mil nord for Luleå. Kvoten som kan jaktes på er 1 okse, 1 ku, 2 kalver. Jegerne beholder kjøttet fra en voksen og en kalv. Resterende kjøtt tilfaller utleier eller det kan kjøpes av jegerne for kr 50,- pr kg. På den måten er betalt kjøttkvote mindre i utgangspunktet. Kan også inngå avtale om jakt uten at noe kjøtt beholdes til en lavere pris. Kr 70000 SEK

Etter de to første ukene er det uker av sammensatte grupper på maks antall 12 jegere. Her kan enkeltjegere eller små grupper delta med eller uten hund. Her er det kun jakt og overnatting inkludert fra søndag til fredag. Evt trofe tilfaller skytter. Det er ca tre hunder i området hver dag. Kr 7000,- SEK per uke pr jeger.


Uke 1, fra den 6 - 10 september, 5 dagers jakt for en gruppe som ønsker området alene. 

Uke 2, fra den 13 - 17 september, 5 dagers jakt, for en gruppe som ønsker å ha området alene

Uke 3, fra den 20 - 24 september, 5 dagers jakt i en sammensatt gruppe. Her kan enkeltjegere delta

Uke 4, fra den 27.09 - 01.10, 5 dagers jakt i en sammensatt gruppe. Her kan enkeltjegere delta

 

Rypejakt fra 25 august til den 15 mars foregår i et enormt stort område med guide. Det har vært veldig bra med rype der i mange år. I de private områdene vi har adgang til kan også nordmenn starte jakten den 25 august. I høyfjellesområdene som er eid av staten er det ikke adgang før etter den 01 september. Selv om en kan starte tidlig er det ofte bedre litt utover i sesongen da det ikke er så mange jegere lengre i de statseide områdene.En kan i de staseide områdene benytte helikopter for å komme til områder som er vanskelig tilgjengelig uten bruk av helikopter. I de private områdene har vi full kontroll over antall jegere til enhver tid. På vinteren er det også en meget bra jakt etter rype. Beste tiden er siste uka i februar eller de to første i mars. 


Skogsfugljakt fra 25 august til den 31 januar. Det er bra med tiur og orrhane  i de enorme skogene. Vi har adgang til store private områder som gjør at også utlendinger kan starte jakten den 25 august. Der har vi også tilgang til guider med hunder om ønskelig eller en kan benytte egne hunder. Guidene benytter treskjeller eller stående fuglehund av meget god kvalitet. Overnatting kan skje i et hus på et småbruk eid av utleier. Dette ligger i jaktområdet. Kan kombinereres med elgjakten.

Villsvinjakt,  har vi også tilgang til i vært bra område sørøst i Sverige. Det er et hus hvor en kan overnatte i nærheten eller på et nærliggende hotell om det er ønskelig.Kr 2500,- pr døgn og ingen avgifter på skutt vilt. 

Dåhjort, finnes i flere områder.

Fiske er det også veldig mange muligheter for i dette området nord i Sverige. Ørretfisket starter midtsommernatten den 20 juni. Det er tatt ørret her på 12 kilo, men ørretter på 4 - 6 kilo er ikke unormalt. Ellers er det også mye gjedde i en del vann i området, den kan bli opp til 15 kg. Lakse elver er det også flere av og det er tatt laks opp til 25 kg der oppe. Her kan en leie en hytte eller komme med egen campingvogn. 

Revjakt og jakt på sjøfugl har vi også et meget bra opplegg for på flere steder. Både i jakt området og på en øy i skjærgården. Det er bosted med badstu på området også ute i skjærgården.

Om vinteren er også skutersafari en mulighet.

Det finnes selvfølgelig muligheter til å bestille egne elg, bjørn og småviltjakter i mange forskejllige former og ekslusivitet. Det er bare å komme med ønskemål, så kommer vi med et prisforslag.

Det er også mulighet for å gjennomføre den meget populære jakten på the McNab. Det består i at en innen 24 timer må skyte en elg av hann kjønn, skyte en tiur og fiske en ørret. 

 

7 23

Katalog

La drømmene slippe til...
Last ned vår nyeste katalog her

Lik oss

Info

Safari Max A/S
Erling N. Skogheim
Stasjonsvegen 3G
2340 Løten

Telephone: 
+47 926 51 377

E-mail: post@safarimax.no

Nyhetsbrev

Reisegaranti

rgf logo sortBraVO Norge

 

 

 

sciPakkereisenemda