logo

facebook icon small youtube logo small logo instagram

1b

I Nunavut langt nord i Canada har vil tilgang til jakt på isbjørn.

 

Også hvalross, moskus, reinsdyr kan det jaktes på, men hovedjakten her er isbjørn. Jakta foregår både på våren og høsten. På våren er det fra 01 mars- 31 mai. På høsten fra 01 august til første uka i november. Vår samarbeidspartner er den som har drevet denne formen for jakt i disse arktiske strøkene lengst av alle, de har drevet på siden 1981. Og de har hatt opp mot 100% suksess på disse jaktene. 

Jaktene drives ut fra små vamper som kan være opp til 170 km fra noen av Inuit tettstedene. Det er en guide med en assistent guide sammen med et hundespann for hver jeger. Jaktene er normalt på 10 dagers varighet. Det kan om nødvendig avtales en forlengelse mot et pristillegg. Jakten avsluttes når isbjørnen er felt hvis ikke en komijakt er avtalt. 

Myndighetene i Canada rapporterer at det finnes ca 16000 isbjørner i det arktiske Canada. Og at to tredjedeler av verdens isbjørner finnes i Nunavut. Bestanden har holdt seg stabil siden 1975 med en liten nedgang de siste årene. Isbjørnene lever lenge og hoved næringen er sel. 

Canadiske myndigheter har fulgt bestandsutviklingen siden tidig i 1970 årene og de baserer seg på et uttak i forhold til bestanden og klimautfordringene. Uttaket er ikke basert på etterspørsel men på bevaring av bestanden. Uttaket er ofte lavere enn de tillatte kvotene av uttak. Uttak av hunndyr er på ca 33 prosent, er uttaket større et år blir uttaket neste år redusert med 2 - 3 børner pr bjørn over uttaket. Utgangspunktet for jakten bestemmes av hvor lisensene er tilgjengelig og hvor de arktsike myndightene bestemmer. Vår samarbeidspartner vil være behjelpelig med billetter helt frem til avgangsstedet. 

Betaling:

43950 USD for 10 dagers jakt på våren
43950 USD - 49950 USD på ettersommer høstjakt.
Kombinasjon for isbjørn og hvalross på høstjaktene 56950 USD - 63950 USD
Ledsager 9600 USD med guide. 
Ekstra jaktdager 1000 Canadiske dollar opp til fem dager ekstra.

40 % av summen betales for å bekrefte jakta.
Den resterende sum må være innbetalt senest 60 dager før jakta starter.
Inkludert:
En Inuit isbjørn guide med hundeslede, snøskuter og assistent. 
Feltpreparering av trofeet.
Transport t/r jaktområdet og tettstedet hvor jegeren ankommer.
Evt ledsager ledsaget av en guide med slede og snøskuter
Ikke inkludert:
Alle reisekostnader t/r det stedet jakten starter, evt hotel.
Alle lisenser, tips
Våpenimporttillatelse i Canada 25 Canadiske dollar.
Artic Wildlife Research Fund 210 USD
Artic Flight Booking Fee 215 USD inkluderer en endring. i ruten.
Administarsjonsavgift 165 USD
Goverment License 750 USD
License fee 50 USD
Personlige effekter 
Overvekt på fly og transport av trofeer, pack and dip.
Gode forsikring mot avlysning, sykdom, forsinkelser.
5 % Canadian Sales tax

 

2 4 5 8

Katalog

La drømmene slippe til...
Last ned vår nyeste katalog her

Lik oss

Info

Safari Max A/S
Erling N. Skogheim
Stasjonsvegen 3G
2340 Løten

Telephone: 
+47 926 51 377

E-mail: post@safarimax.no

Nyhetsbrev

Reisegaranti

rgf logo sortBraVO Norge

 

 

 

sciPakkereisenemda